SITIBSA

Detall NOTÍCIES

Mapa digital de les instal·lacions de servei de temporada del litoral

La Direcció General d'Ordenació del Territori elabora, a instància de part interessada o d'ofici, els plànols de distribució de les instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Des de fa unes setmanes aquesta informació es publica amb caràcter informatiu des d'un nou visor web de mapes realitzat per SITIBSA.
Aquesta nova aplicació posa a l'abast dels sol·licitants d'instal·lacions de temporada i de qualsevol ciutadà tant la distribució i dimensions de cada una de les instal·lacions de temporada informades pel Servei de Litoral del Govern, com l'estat en que es troba cada expedient (autoritzat, informat desfavorablement, etc.).
Hi podeu accedir des de la web de la Direcció General d'Ordenació del Territori o bé fent clic al següent enllaç:

Visor web de mapes de les instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Català - Castellano