Processos Electorals

Detall Noticies

La Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha donat l'’ordre de pagament de les subvencions als partits polítics corresponents a les eleccions al Parlament i als Consells Insulars 2015

05/05/2016

La Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha donat l’ordre de pagament de les subvencions als partits polítics corresponents a les eleccions al Parlament i als Consells Insulars 2015. Enllaç

Català - Castellano