Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 1/2011, de 7 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l'exercici de 2011

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

07/01/2011

Decret 1/2011, de 7 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l'exercici de 2011 BOIB núm. 007 de 2011

 

 

Català - Castellano