Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 4/1999, de 5 de febrer, pel qual es desadscriu l'Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de les Illes Balears i s'hi integra

EDUCACIÓ

05/02/1999

Decret 4/1999, de 5 de febrer, pel qual es desadscriu l'Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de les Illes Balears i s'hi integra BOCAIB núm. 021 de 1999

Català - Castellano