Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 6/2011, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa Carnet Jove a les Illes Balears

JOVENTUT

04/02/2011

Decret 6/2011, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa Carnet Jove a les Illes Balears BOIB Núm. 22 de 2011

Català - Castellano