Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

29/12/2017

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Català - Castellano