Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

01/12/2017

Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu BOIB núm. 147 de 2017

Català - Castellano