Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 48/2017, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials

SERVEIS SOCIALS

27/10/2017

Decret 48/2017, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials BOIB núm. 132 de 2017

 

 

Català - Castellano