català . castellano

Detall Dictàmens

8/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears

22/03/2011

Comissió de Treball: Comissió Permanent

Matèria: Comerç intern 

relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 325576 bytes - DICTAMEN 8.2011.pdf

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal