català . castellano

Detall Dictàmens

18/2002 - Relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques. (240 KB)

24/09/2002

Comissió de treball: Comissió d'Àrea Social
Matèria: Urbanisme. Arquitectura. Edificació. Ciutats
Relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 245849 bytes - Dictamen_núm_18_02[1].pdf

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal