català . castellano

Detall Dictàmens

11/2008, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció interna i provisió llocs treball de persones amb discapacitat a la funció pública de la CAIB

15/07/2008

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 44240 bytes - DICTAMEN 11 2008.pdf

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal