ECOTUR

 

Inici

El programa ECOTUR de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que va néixer com a un projecte LIFE (LIFE97 ENV/E/000264), té com a objectiu la promoció de la implantació d'instruments voluntaris per a la millora integral del medi ambient.

En aquesta web trobareu informació detallada sobre:

Logotipo de los Sistemas de Gestión Ambiental, (EMAS). Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental, EMAS                                       

Darreres notícies

 (06/12/2017) Publicada la modificació de la Guia de l'usuari EMAS

DECISIÓ (UE) 2017/2285 DE LA COMISSIÓ de 6 de desembre de 2017 pere la qual es modifica la Guia de l'usuari en la que figuren els passos necessaris per participar en l'EMAS d'acord amb el Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

 Butlletí EMAS NEWSLETTER, desembre 2017
 EU Ecolabel Logo Guidelines, december 2017
 (29/08/2017) Publicada la modificació dels annexex I, II i III del Reglament EMAS

REGLAMENT (UE) 2017/1505 DE LA COMISSIÓ de 28 d'agost de 2017 pel qual es modifiquen els annexes I, II i III del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria en un sistema comunitari de gestió i auditoría mediambientals (EMAS)

 (30/08/2017) Publicat el Document de Referència Sectorial pel sector de producció d'aliments i begudes

DECISIÓ (UE) 2017/1508 DE LA COMISSIÓ de 28 d'agost de 2017 sobre el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excelència pel sector de la producció d'aliments i begudes en el marc del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participàció voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

(mès sobre els DRS)

 (06/06/2017) Nou registre EMAS: Varadero Ibiza

EMAS núm: ES-IB-000090       www.varaderoibiza.com

                                                          
 

Logotipo Ecolabel

Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, EEUE.

                                                                          veure totes les notícies. . .                  

També trobareu informació d'una  sèrie d'actuacions de promoció:

- Publicació de Guies de Bones Pràctiques Ambientals.

- Assessorament sobre la Certificació d'Inversions Ambientals (RD 1777/2004, deducció de l'impost  de societats).

- Subvenció per a la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental i verificació d'EMAS, i per a la concessió de l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea (EEUE). 

- Difusió d'actuacions, registrats i productes/serveis en jornades, fires i congressos.

- Coordinació amb altres agents implicats.

- Informació  i suport general a registrats i interessats. Butlletí electrònic.

- Informació sobre els Premis europeus EMAS i Ecolabel

Català - Castellano