Serveis per a treballadors

 

LA DEMANDA D'OCUPACIÓ

QUÉ ÉS LA DEMANDA D'OCUPACIÓ?

És la sol·licitud al Servei Públic d'Ocupació de les Illes Balears, d'un lloc de feina, bé perquè és un demandant desocupat que cerca feina, bé perquè és un demandant ocupat que vol millorar de lloc de feina o vol complementar la que ja té.

 

 
DRETS DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ

El SOIB ofereix diferents serveis als treballadors (ocupats i desocupats) i per poder gaudir d'aquests serveis és obligatori està inscrit, mantenir la demanda d'ocupació d'alta i actualitzada. Aquests serveis són:

 

  • Informació
  • Orientació
  • Formació
  • Intermediació

 

 

Català - Castellano