Retribucions legislatura 2015 - 2019

 

El Govern de les Illes Balears publica les retribucions dels càrrecs directius en un ferm compromís per la transparència.

 

En els següents enllaços poden descarregar-se els documents amb els nomenaments i retribucions dels:

 

Les dades s'actualitzen cada vegada que es produeix un canvi.

 

També els pot visualitzar a continuació:

 

Alts Càrrecs i personal eventual del Govern de les Illes Balears


 

 

 

 

Alts Càrrecs del Sector Públic Instrumental Autonòmic


 

 

 

 

Alts Càrrecs dels Organismes Autònoms vinculat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


 

 

 

 

Distribució per sexes


Català - Castellano