Portada | On som |  Contacta 

 


 

Finançament sanitari


Aquest web està coordinat pel Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions, a través del qual nosaltres volem:

  • Posar a l’abast de tothom la documentació, els conceptes, els documents, la normativa, els acords, les dades, les variables, els indicadors, les estadístiques, els informes, i altres materials d’interès relacionats directament amb el finançament de la sanitat de les Illes Balears, d’acord amb uns principis bàsics de transparència i de millora contínua, amb el límit que ens marquen els recursos humans i tècnics disponibles.
  • Rebre i incorporar de manera transparent les vostres aportacions de caràcter tècnic en qualsevol dels apartats, a fi de promoure la millora de la gestió del coneixement i la informació en la matèria.

 Si teniu propostes, aportacions i suggeriments, contactau amb nosaltres a través d'aquest formulari

 

INFORMACIONS DESTACADES
Actualització dels indicadors de finançament específic
Publicació de l'Acord de la direcció general del Institu Nacional de la Seguretat Social pel qual s'aprova la liquidació resultant de la consecució d'objectius en el control de la incapacitat temporal durant 2016 i estableix l'import de la bestreta a compte per 2017
 Correcció de l'import 2017 del fons pel desenvolupament Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia
 Publicació del marc d'aplicació del fons per programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de formació per a facultatius mèdics, odontòlegs, farmacèutics i infermers i d’educació sanitària de la població per afavorir l’ús racional del medicament acordat en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 08.11.2017
Publicació dels models de certificat econòmic i de memòria d'activitats per a justificar els fons de 2017 pel desenvolupament de la vigilància en salut, pel finançament d'estratègies en front a malalties rares i pel desenvolupament i millora del sistema d'informació sanitària.
 Aprovació per part del Consell de Ministres dels fons per reforçar la vigilància epidemiològica, per a estratègies en malalties rares, pel desenvolupament del Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia, pel desenvolupament de Sistemes d'Informació i per programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de formació i d’educació sanitària en l’ús racional del medicament
 Publicació del document del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 08.11.2017 del fons pel finançament del programa de reassentament i reubicació de refugiats
Publicació dels documents del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 08.11.2017 dels fons per reforçar la vigilància epidemiològica per a estratègies en malalties rares i pel desenvolupament de Sistemes d'Informació
Aprovació per part del Consell de Ministres dels criteris de distribució del Fons pel desenvolupament de programes autonòmics per a la lluita contra les drogues durant 2017
 Actualització dels indicadors sobre la compensació per desplaçats i publicació de nova documentació sobre la matèria
Publicació dels documents de la Comissió Delegada de 14.06.2017 corresponents a dos nous fons finalistes per a la comunitat autònoma destinats a reforçar la vigilància epidemiològica i per a dur a terme un projecte pilot per al diagnòstic genètic de malalties rares


 Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions
Secretaria General - Conselleria de Salut
Plaça Espanya, 9. 07002 Palma de Mallorca