Especialitats formatives

 

 

 

 

FITXER D’ESPECIALITATS FORMATIVES

El Fitxer d’Especialitats Formatives conté l’oferta formativa que es desenvolupa pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març.

Les especialitats formatives que conformen aquest fitxer s’enquadren dins les famílies professionals establertes al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com a aquelles que es puguin incloure al fitxer per enquadrar la formació de caràcter transversal o complementària.

Dins les especialitats formatives es troben els fonaments dels requisits (docents, alumnes, instal·lacions, dotacions, continguts formatius, etc.) que s’han de complir per acreditar/inscriure un centre com a centre col·laborador de la Conselleria de Turisme i Treball, així com per a impartir de manera correcta els cursos, en el marc del Subsistema de Formació Professional per l’Ocupació.

 

Novetats del Fitxer d'Especialitats Formatives

 14/12/2011 Nous certificats de professionalitat al Fitxer d'especialitats
El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha donat d'alta nous certificats de professionalitat

 

Trobareu l'oferta formativa actual AQUÍ 

 

Si voleu més informació, podeu telefonar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, al número 971 784 991 o demanar la informació des de CONSULTES

 

 

 

Català - Castellano