Ajudes del FOGAIBA

 

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

OCM en període de sol·licitud

 MEC_Mesures excepcionals crisis, R (UE) núm. 2016/921

Fins el dia 31 de juliol de 2017

 PNA_Programa Nacional Apícola, 2017

Publicat el dia 2 de maig de 2017

Fins el dia 2 de juny de 2017

 2014-2018_OCM: Reestructuració i reconversió de vinyes

Oberta sempre

 2016_OCM: Plans Operatius Productors de fruita i hortalissa

Oberta sempre

 

 

Estat en període de sol·licitud

 ADV_Agrupacions de defensa vegetal, 2017

Fins el dia 23 de juny de 2017

 ASAG_Assegurances agràries, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 IDO_ Indemnització sacrifici d'animals, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 

 

 

 

PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

Ajudes pesqueres en període de sol·licitud

 FEMP_1.4.9_Inversions ports pesquersl, 2017

Publicat el dia 2 de maig de 2017

Fins el dia 2 de juny de 2017

 Selecció estratègies GALP, per al període 2014-2020

Publicat el dia 17 de maig de 2017

Fins el dia 31 de maig de 2017

Català