Ajudes del FOGAIBA

 

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

 

 

Estat en període de sol·licitud

 ADV_Agrupacions de defensa vegetal, 2017

Fins el dia 23 de juny de 2017

 ASAG_Assegurances agràries, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 COE_Compensació transport aviram a escorxadors, 2017

Fins el dia 29 de desembre 2017

 IDO_ Indemnització sacrifici d'animals, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 IES_Inversions als escorxadors, 2017

Fins el dia 17 d'agost de 2017

 

 

 

 

 

PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

Ajudes pesqueres en període de sol·licitud

 SCP_Confraries de pescadors, 2017

Fins el dia 08 de juliol de 2017

 UEA_Unió d'entitats associatives del sector pesquer, 2017

Fins el dia 8 de juliol de 2017

Català