Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Secretaria

La secretària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa és la senyora Flor Espinar Maat.    

 

          

Català - Castellano