català . castellano

Salutació del president

   

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

La Institució articula la societat civil organitzada, elabora opinió social i econòmica amb objectivitat, independència i fonament tècnic que es reflecteix als dictàmens i informes.

La nostra tasca es basa en un consens creatiu que aporta reflexió, capacitat d'anàlisi i afegeix valor a tot allò que és objecte de consulta, en un àmbit de democràcia participativa.

Podeu consultar la pàgina dels presidents

 

Accessibilitat

 Darrera seu: Palau Reial, núm. 19. 07001. Palma.                     Avís legal