català . castellano

Anunci contracte menor d’obra

 

Òrgan de contractació.

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (S0711001H)

Objecte del contracte.

1.- Tipus de contracte: contracte menor d’obra.

2.- Descripció del contracte: instal·lació de panells separadors a les oficines del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Data límit de presentació de pressuposts.

12/10/2017.

Lloc.

Seu provisional del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Plaça de Son Castelló, 1, 07009, Palma).

Dades de contacte.

Correu: Ces@caib.es

Tfn.: 971-17-76-14

Els pressuposts s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica especificada.

 

 

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal