SITIBSA

 

Què és una IDE?

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, ...) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades), disponibles a Internet, que compleix una sèrie normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica. Així mateix cal establir un marc legal que asseguri que les dades produïdes per les institucions seran compartits per tota l'administració i que potenciï que els ciutadans els facin servir. (font: IGN)

Què ens ofereix la IDEIB?

La IDEIB ofereix els següents 3 tipus de clients:

  • LOCALITZACIÓ: on utilitzant l'estàndart WCS es possibilita la recerca de conjunts de dades i serveis a través del contingut de les seves metadades .
  • VISUALITZACIÓ:  permeten la visualització de les dades a través de serveis web WMS i, opcionalment , la seva consulta.
  • DESCÀRREGA: permeten descàrrega amb wfs de dades geogràfiques o la localització de fenomens (nomeclàtor) en un mapa.

Perquè serveixen els serveis de localització (discovery service)?

Permeten fer cerques de conjunts de dades espacials i serveis web a partir de les seves metadades.

  • Descobrir, recuperar i reutilitzar dades i serveis web.
  • Posar a disposició de l'usuari, dades en qualitat i quantitat suficients perquè pugui decidir si els productes disponibles s'ajusten a les seves necessitats.
  • Conèixer on aconseguir-los o adquirir-los.
  • Saber quins són els seus usos permesos.

Què és un servei de visualització WMS?

El servei Web Map Service (WMS) definit per l`OGC (Open Geospatial Consortium) produeix mapes de dades espacials referits de forma dinàmica a partir d`informació geogràfica. Amb el servei WMS el client no obté pròpiament les dades originals, sinó un fitxer d`imatge digital que permet la representació dinàmica en la pantalla del seu ordinador d`aquestes mateixes dades espacials. A aquesta representació l`anomenem "mapa". Els mapes produïts per WMS es generen normalment en un format d`imatge com PNG, SVG, GIF o JPEG

Què puc fer amb un WMS?

Es poden realitzar tres tipus d`operacions amb el wms. En primer lloc consultar les metadades del servei (Get Capabilities). En segon lloc, obtenir en el client un mapa segons uns paràmetres geogràfics i dimensions definides (Get Map). Finalment es pot aconseguir informació d`un punt definit referit a una capa d`informació que forma part del wms (Get Feature Info).

Com es carrega un wms amb Quantum GIS?

En aquest vídeo l`usuari podrà visualitzar com es carrega un wms de la IDEIB en el programa de software lliure QGIS.

Perquè serveixen el serveis de descàrrega?

Fonamentalment, permeten descarregar còpies completes de conjunts de dades espacials o parts d'elles i retorna la descripció de tots els tipus d'objecte espacial continguts en un conjunt de dades espacials.
Es distingeix entre serveis de descàrrega de fitxers predefinits, quan és possible tenir preparats i emmagatzemats les metadades que els descriguin i serveis de descàrrega d'accés directe (WFS 2.0).

Català - Castellano