SITIBSA

 

Eivissa2.jpg

FORMACIÓ

SITIBSA periòdicament prepara cursos per difondre la cartografia de les Illes Balears entre la societat i fomentar el coneixement del territori. Es tracta de cursos de caràcter públic o cursos personalitzats segons les necessitats dels interessats, entre els quals podem destacar:

  • Formació per a usuaris dels projectes desenvolupats per SITIBSA: Es realitzen cursos, normalment dins el marc del projecte que s'ha desenvolupat, per formar els usuaris de les aplicacions desenvolupades per SITIBSA. Podem destacar els cursos realitzats a la DG de Recursos Hídrics, la DG de Tecnologia i Comunicacions, la DG de Qualitat Ambiental i Litoral i la DG d'Obres Públiques i Transport.
  • Formació en solucions comercials i software lliure SIG: SITIBSA treballa amb diferents solucions comercials com ArcGIS d'ESRI, del qual n'és Business Partner, i amb diverses solucions no comercials relatives a visualitzadors de cartografia, bases de dades espacials, servidors de mapes i clients SIG. Exemples d'aquest tipus de formació, són el curs de GVSIG impartit des de l'EBAP per a FOGAIBA, el curs dedicat al maneig del programa ArcView en la protecció de la Salut pública per al personal del Servei de Protecció de la Salut o el curs de maneig del ArcView per a gestionar la Informació Geogràfica del Servei de Mines.
  • Formació per a professors: SITIBSA ha elaborat, conjuntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, un curs de formació on-line per a professors d'educació primària i secundària titulat: Recursos geogràfics a Internet: la cartografia de les Illes Balears al teu abast. El curs comprèn una introducció a les eines de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i IDE i la seva relació amb el currículum de primària, secundària i batxillerat.
Català - Castellano