Direcció General de Transports

 

  

 Competència professional

PROVES DE CONSTATACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'EXERCICI DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT INTERIOR I INTERNACIONAL DE VIATGERS I MERCADERIES

Per a l'exercici de les activitats de transportistes de viatgers i de mercaderies per carretera i operador de transports, serà necessari acreditar prèviament el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que, desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que se convoquen i siguin assortides del corresponent certificat, segons desenvolupa l'Ordre del Ministeri de Foment de 28 de Maig de 1999.


Requisits

Residència habitual a l’illa de Mallorca o Formentera respectivament mitjançant el DNI en vigor o, en cas contrari, certificat d’empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies


Documents i documentació

   SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A L'EXAMEN

 

- Instància de sol·licitud
- Fotocòpia del D.N.I.
- Resguard de l'ingrés dels drets d'examen 24,01€ codi 15F


Convocatòries:

Llistats:

Informació de la unitat orgànica generadora

Direcció General de Mobilitat

Telèfon de centre: 971 17 62 00

Fax del centre: 971 17 74 29  

  


Centres

Direcció General de Mobilitat
07004 Palma
Tel.: 971 17 62 00

Català - Castellano