Portada    Català    Castellano   
 

ORGANITZACIÓ

      

  • Alts càrrecs

           L'únic alt càrrec de l'entitat és el director gerent, Bartomeu Tugores Bautista, nomenat pel Consell d'Administració l'1 de setembre de 2015.

           No hi ha altres càrrecs de lliure designació ni altres òrgans directius unipersonals.

           La retribució bruta anual és de 45.082,44 euros.

  • Estatuts
© 2014 Multimèdia de les Illes Balears, SA - CIF: A57407009

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@mib.caib.es
Domini.: http://multimedia.caib.es