Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

 

Batxibac (doble titulació batxiller - baccalauréat)


El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

 

Normativa

  • Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat.
  • Resolució ENS/1269/2017, de 29 de maig, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.
Català - Castellano