Aprenentatge Integrat a les Illes Balears de Contingut en Llengua Estrangera

 

Auxiliars de conversalogo

auxiliars

 

És un programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d'auxiliars de conversa nadius als centres educatius.

Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats és impulsar l'aprenentatge d'idiomes estrangers en el marc de les pautes establertes per la Unió Europea per a l'any 2020. 

El Pla Pilot d'Educació Plurilingüe per al curs 2012-2013  garanteix  la provisió d'un auxiliar de conversa als centres participants.

L'organització del programa d'auxiliars es fonamenta en els convenis bilaterals de cooperació educativa entre Espanya i els països participants i  es du a terme mitjançant acord de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. La selecció dels candidats es realitza per part del MECE als països d'origen respectius.

Els auxiliars de conversa representen una referència lingüística i cultural autèntica als centres educatius i la seva col·laboració amb els departaments didàctics té una incidència considerable en la millora de la comunicació en llengua estrangera.

Activitats de suport programades:
- Bloc d'activitats plurilingües als centres.
- Intercanvis d'iniciatives, recursos i materials per al nou model educatiu d'enfocament plural.
- Integració de la tasca dels auxiliars en l'elaboració d'Unitats Didàctiques Plurilingües.

Català - Castellano