Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

 

logo

AICLE

 

AICLE, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera, és aquella situació educativa en què els alumnes aprenen una o més matèries no lingüístiques a través d'una llengua estrangera. Aquest model  possibilita l'adquisició de coneixements i l'ús de la llengua estrangera simultàniament.

AICLE es caracteritza per la seva metodologia i pel fet que els professors no són nadius de parla anglesa. En la metodologia AICLE se substitueixen els mètodes tradicionals d'ensenyament que promouen la transmissió d'informació per mètodes que se centren en la comprensió i l'assimilació de continguts,  en l'adquisició d'habilitats lingüístiques, cognitives i d'estratègies sòcio-culturals. L'èmfasi no és en l'ensenyament de la llengua, sinó en l'ús de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació. D'aquesta manera, l'aprenentatge d'una llengua estrangera és motivador per als aprenents perquè la llengua es converteix en una eina per aconseguir informació. AICLE, a més, genera una actitud positiva envers els parlants d'una llengua estrangera i la seva cultura.

AICLE és CLIL (Content and Language Integrated Learning) en anglès i EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue) en francès.

aibCLE

 

aibcle és

logo

Català - Castellano