Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

Ajudes de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

ajudes creació

Convocatòria de les ajudes de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per al enfortiment de les capacitats educatives de les famílies

 

 

Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 29 de febrer de 2016 mitjançant la qual s'estableix la quantia corresponent al curs 2015-2016 dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment les capacitats educatives de les famílies.

 

 Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig  de 2016 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents al curs 2015-2016

 

Proposta de resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies pel curs 2015/16

Annex_I_II_BOIB.pdfAnnex_I_II_BOIB.pdf

BOIB_Resolució_FI_cat_.pdfBOIB_Resolució_FI_cat_.pdf 

ANNEX 1.docxANNEX 1.docx

ANNEX 2.docxANNEX 2.docx

ANNEX 3.docxANNEX 3.docx   (A presentar en el termini de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver finalitzat el curs 2015-2016, segons data BOIB núm.. 56, de 18 d'abril de 2015).

 

Català