Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

Webs educatives d'entitats institucionals

 Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari.

 Consell Escolar de Mallorca

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és un òrgan de consulta i de participació en la programació general de l'ensenyament no universitari de l'illa de Mallorca.

 Consell Escolar de Menorca

Web del Consell Escolar de Menorca, òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca.

 Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Web de la CAIB

 Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació Illes Balears.
 Portal de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
 Programes de suport a famílies en situacions especials.

Programa d'intervenció familiar, programa de prevenció i tractament de la violència intrafamiliar ascendnet, programa de medicació familiar i punt de trobada familiar.

 Web educativa de les Illes Balears (WEIB)

En aquesta pàgina trobareu informació i orientació sobre l'activitat de les distintes direccions generals que formen la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc.

Català