Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

 Ajudes de creació i consolidació ajudes creació

Convocatòria de les ajudes de creació i consolidació pel primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2009 a 2011

         Convoctòria ajudes (BOIB Núm. 110, de 7 d'agost de 2008)

Modificació de la convocatòria (BOIB Núm. 167, de 29 de novembre de 2008)

Modificació de la convocatòria (BOIB Núm. 149, de 16 d'agost de 2010)

Annexos de la convocatòria:

ANNEX A.docANNEX A.doc

ANNEX B.rtfANNEX B.rtf

Català