Participació ciutadana

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE DESEMBRE DE 2016

Balears està a la cua de generació d'energies renovables: menys del 3% de l'electricitat prové de fonts netes, mentre que la mitja a nivell espanyol supera el 40%. L'objectiu de la Unió Europea, per a 2020, és arribar al 20%. A Balears, la principal font de generació d'electricitat és la crema de carbó.

Una qüestió important a tenir en compte és la integració de la generació renovable al territori amb diferents tecnologies.
Els projectes renovables són visibles al territori però són reversibles, és a dir el territori es restitueix al seu estat original una vegada acabada la vida útil dels projectes.
S'estima que amb un 1,5% del territori de Balears es podria generar el 100% de la necessitat elèctrica de les Illes.
Per altra banda, s'estima que ocupant tot el potencial de teulades i cobertes d'espais industrials es podria generar un 4% de la demanda.

Tenint en compte tot això:1. Considera que és important que Balears augmenti la seva capacitat de generació renovable?

2. És assumible l'impacte dels aerogeneradors (molins) d'energia eòlica a Balears? (no en pot contestar més de 1)

2a. En cas d'haver contestat només a alguns indrets o NO, on o per què?


3. És assumible l'impacte dels camps solars a Balears? (no en pot contestar més de 1)

3a. En cas d'haver contestat a alguns indrets o NO, on o per què?


4. Quines altres alternatives proposaria per augmentar la generació de renovables a Balears?


 

Català - Castellano