Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE JUNY DE 2016


La generació del baby boom tendrà, en un termini de deu anys, un impacte molt important en els recursos que les administracions destinen a cobrir les necessitats de les persones majors. L'impacte més fort per a les administracions serà en les prestacions per jubilació. No obstant això, l'envelliment de la població suposarà també un augment de les necessitats per atendre els serveis d'aquesta població, com per exemple els destinats a les persones majors dependents.

Ara per ara, les Illes Balears tenen un dèficit d'infraestructures en residències a causa de l'alt preu del sòl per l'impacte del turisme i la falta d'inversió en els darrers anys, la qual cosa ha fet que no hi hagi places suficients per cobrir la demanda actual.1) Creis que és el moment de prioritzar la construcció de residències públiques per a majors en situació de dependència per damunt d’altres recursos públics?


2) Per què creis que el dret a una plaça residencial és un dret bàsic? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

3) Per quins motius optaríeu a sol•licitar plaça en una residència? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

4) A més de les residències, quins altres recursos per a l’atenció de les persones dependents considereu prioritaris? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)


 

 

 

 

 

Català - Castellano