Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Després d'un mes d'interrupció i d'un canvi en la direcció del Govern de les Illes Balears, iniciam una nova etapa en l'espai de "La pregunta del mes" on continuarem oferint-vos l'oportunitat d'opinar sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Com a novetat, permetrem, quan sigui necessari, que pugueu opinar amb respostes obertes i també facilitarem un seguiment dels resultats obtinguts, de manera que, a mesura que vagin passant els mesos actualitzarem les accions fetes des del Govern amb relació al que us hem demanat.

 

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE NOVEMBRE 2015  

El Govern impulsa un nou tribut sobre les estades turístiques: l'Impost del Turisme Sostenible. Els objectius són contribuir a compensar la petjada ecològica de l'activitat turística, preservar el territori i el paisatge i reinvertir en un millor turisme que estigui basat en la qualitat i en la sostenibilitat.

S'ha presentat un esborrany obert per encetar el debat públic amb el sector turístic, amb els agents socials, econòmics i mediambientals, amb els representants dels grups parlamentaris i amb la societat en general. El Govern preveu aprovar el projecte de llei del nou tribut durant les properes setmanes, de manera que es pugui tramitar i aprovar al Parlament durant el primer semestre de l'any 2016.

Per contribuir a aquest debat i per copsar l'opinió de la ciutadania sobre alguns aspectes del nou impost, la pregunta del mes de novembre us demana sobre les qüestions següents: 1. A quines de les finalitats previstes pensau que s’han d’invertir de manera prioritària els fons recaptats amb l’Impost del Turisme Sostenible? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)


2. Quines altres qüestions pensau que s'haurien de tenir en compte a l'hora de definir el nou Impost del Turisme Sostenible?


 

 

Català - Castellano