Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Després d'un mes d'interrupció i d'un canvi en la direcció del Govern de les Illes Balears, iniciam una nova etapa en l'espai de "La pregunta del mes" on continuarem oferint-vos l'oportunitat d'opinar sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Com a novetat, permetrem, quan sigui necessari, que pugueu opinar amb respostes obertes i també facilitarem un seguiment dels resultats obtinguts, de manera que, a mesura que vagin passant els mesos actualitzarem les accions fetes des del Govern amb relació al que us hem demanat.

 

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES D'AGOST 2015  

La Direcció General de Participació i Transparència considera que per fer front al fenomen de la corrupció pública s'han de dur a terme, a banda de mesures repressives, un seguit de mesures preventives. Una d'aquestes pot ser l'aprovació d'una llei de transparència, ja que fer més visibles els mecanismes d'exercici del poder té un efecte inhibidor dels actes i les conductes no íntegres.

No obstant això, a més de la llei de transparència, estam considerant dur a terme un seguit d'accions més immediates per anar millorant la transparència a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Quines mesures, en l’àmbit de la transparència quant a l’actuació dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, considera que són prioritàries? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

Pot escollir les dues opcions que consideri més prioritàries, sens perjudici de poder afegir altres mesures a continuació (màxim 200 caràcters)


 

 

Català - Castellano