Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Aquest servei pretén mantenir un diàleg constant entre el Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d’interès general, mitjançant “La pregunta del mes”. Aquest espai recull informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania, que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació i gestió dels recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE DESEMBRE 2014 

El policia tutor és un membre de la Policia Local amb formació específica, especialitzat a cooperar en la resolució de conflictes privats en l'entorn escolar, assignat expressament a solucionar-los. És un policia local dedicat especialment a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals de l'àmbit social, sense perdre la condició d'agent de l'autoritat i tot el que representa.

Neix fruit de l'acord entre la Conselleria d'Administracions Públiques i la d'Educació, Cultura i Universitats el 2008 i està implantat en 62 municipis de les Illes Balears.Què valores més de la figura del Policía Tutor?

 

 

 

Català - Castellano