Balears Opina

 

preguntames.jpg

El servei “Balears Opina” pretén mantenir un diàleg constant entre el Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d’interès general, mitjançant “La pregunta del mes”. Aquest espai recull informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania, que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació i gestió dels recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES D'ABRIL

 

La seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es/) és l'adreça electrònica disponible a través de les xarxes de telecomunicacions i, en tot cas, a través de la pàgina web (http://www.illesbalears.cat/), per mitjà de la qual els ciutadans poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Quins tràmits sols fer amb més freqüència en la nova seu electrònica del Govern de les Illes Balears? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

 

 

 

 

Català - Castellano