Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears treballa, des de l'aprovació del Segon Pla Estratègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears de 2007, en la progressiva implantació de cartes ciutadanes, on es declaren els compromisos de més interès per a la ciutadania sobre serveis o processos concrets, així com els indicadors i estàndards de qualitat que hi estan associats. 

A més, tal com preveu la normativa que les regula, el Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cada òrgan o ens que tingui una carta aprovada, n'ha de revisar periòdicament els objectius i estàndards de qualitat que preveu, alhora que n'ha d'actualitzar el contingut per adaptar-lo a canvis en l'organització, modificació de processos interns, superació de compromisos, etc.

Concretament, se n'han revisat en els últims mesos algunes per garantir la millora contínua de qualitat dels serveis. Podeu consultar les cartes publicades actualment a l'enllaç següent   https://apps.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=7654&idsite=292&&lang=ca

 

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE JUNY 2015  

 Coneixia abans les cartes ciutadanes com a instrument per a la millora de la qualitat?

 

 

 

Català - Castellano