Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Després d'un mes d'interrupció i d'un canvi en la direcció del Govern de les Illes Balears, iniciam una nova etapa en l'espai de "La pregunta del mes" on continuarem oferint-vos l'oportunitat d'opinar sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Com a novetat, permetrem, quan sigui necessari, que pugueu opinar amb respostes obertes i també facilitarem un seguiment dels resultats obtinguts, de manera que, a mesura que vagin passant els mesos actualitzarem les accions fetes des del Govern amb relació al que us hem demanat.

 

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE FEBRER DE 2016

 

L'objectiu principal de la Conselleria de Salut és desenvolupar polítiques i accions dirigides a garantir un sistema sanitari públic universal, d'excel·lència, sostenible i al servei de les persones. D'acord amb aquest objectiu, la promoció de la salut, la prevenció i l'atenció a la cronicitat són una prioritat per a aquesta legislatura. Mesures com el pla de xoc de llistes d'espera, la devolució de la targeta sanitària als immigrants en situació irregular, l'eliminació del copagament per renovar la targeta o iniciatives per millorar l'accessibilitat al sistema per part dels pacients de Menorca, Eivissa i Formentera en són una mostra.

Per contribuir al debat i saber d'una manera més acurada l'opinió dels ciutadans plantejam les preguntes següents: 1. Quins d’aquests aspectes considerau prioritaris per millorar la qualitat de l’atenció en el sistema públic? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)

2. Quins aspectes considerau prioritaris per millorar l’atenció en els hospitals públics? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)

3. Quins aspectes considerau prioritaris per millorar l’atenció en els centres de salut de les Illes Balears? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)

 

 

 

Català - Castellano