Participació ciutadana

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE FEBRER 2017

L'objectiu principal de la Conselleria de Salut és desenvolupar polítiques i accions dirigides a garantir un sistema sanitari públic universal, d'excel·lència, sostenible i al servei de les persones.
La promoció de la salut, la prevenció i l'atenció a la cronicitat seran una prioritat al llarg de la legislatura.
Per contribuir al debat i conèixer de manera més exacta l'opinió dels ciutadans, plantejam les preguntes següents:1. De les mesures que el Govern de les Illes Balears ja ha dut a terme, podeu dir quina/es considerau més positiva en el sistema públic de salut? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)


2. Què pensau que fa falta en el sistema sanitari balear? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)


 

 

Català - Castellano