Participació ciutadana

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES D'OCTUBRE 2016

La Direcció General de Participació i Transparència està engegant un procés participatiu per a l'elaboració de la futura llei de consultes i processos participatius. Es preveu que aquesta llei reguli processos participatius des de la perspectiva autonòmica, insular i també municipal.

 1. Considerau que els poders públics han de consultar més a la ciutadania abans de prendre decisions d'especial interès? (no en pot contestar més de 1)

1.1. Si heu respost no, per què?


1.2. Si heu respost sí,

2. Estau d'acord amb el sistema actual de democràcia representativa, és a dir, eleccions cada quatre anys o bé preferirieu un model més participatiu que permetés consultes sobre temes d'especial interès? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 1)

3. Sobre quin tipus de temes us agradaria que la ciutadania fos consultada?


4. En cas que s'engegués algun tipus de procés participatiu, en quin estarieu disposat a participar? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)


 

 

 

Català - Castellano