Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Després d'un mes d'interrupció i d'un canvi en la direcció del Govern de les Illes Balears, iniciam una nova etapa en l'espai de "La pregunta del mes" on continuarem oferint-vos l'oportunitat d'opinar sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Com a novetat, permetrem, quan sigui necessari, que pugueu opinar amb respostes obertes i també facilitarem un seguiment dels resultats obtinguts, de manera que, a mesura que vagin passant els mesos actualitzarem les accions fetes des del Govern amb relació al que us hem demanat.

 

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE SETEMBRE 2015  

Els centres d'estades diürnes són espais especialitzats que ofereixen a les persones grans en situació de dependència, i que no requereixen una residència, una atenció integral adreçada a millorar i/o mantenir el nivell més alt possible d'autonomia personal.

Es tracta d'una atenció diürna, la qual cosa permet donar suport a les seves famílies i/o persones cuidadores i disposar de temps per dedicar-lo a altres activitats.

L'objectiu és donar ajuda a les persones grans per preservar i/o millorar la seva funcionalitat i la seva autonomia en el desenvolupament de l'activitat diària.

Les Illes Balears tenen una ràtio de places de centre d'estades diürnes per persona per sota de la mitjana de l'Estat.Considerau que és un servei necessari i que el Govern de les Illes Balears l’ha d’impulsar?

En cas que la resposta sigui SÍ, per què ho considerau adient?

En cas que la resposta sigui NO,


Quins altres serveis considerau que són més prioritaris?

 

 

Català - Castellano