Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE SETEMBRE 2016

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports té entre les seves competències el foment de la Cultura entre les illes Balears. Per això, organitza activitats als centres propis (Biblioteques, museus) i mitjançant l'Institut d'Estudis Baleàrics ha posat en marxa programes com els circuits de música i arts escèniques o bé els ajuts per a la projecció exterior de la CulturaCreu que la cultura que es fa a cada illa és coneguda a la resta?

En cas d’haver contestat que no, quines mesures creu que es podrien dur a terme per millorar aquest coneixement? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)


Creu que hi ha prou oferta cultural als centres públics del govern?

En cas d’haver contestat que no, com creu que es podria millorar?


 

 

 

 

 

 

Català - Castellano