Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Aquest servei pretén mantenir un diàleg constant entre el Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d’interès general, mitjançant “La pregunta del mes”. Aquest espai recull informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania, que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació i gestió dels recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE GENER 2015 

 

El dia 18 de desembre de 2014 el Parlament de les Illes Balears va convalidar el Decret Llei 3/2014, de 5 desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les illes Balears.

Aquest Decret Llei conté un conjunt de mesures que pretenen ajudar a solucionar el problema de l'estacionalitat, amb una aposta per la qualitat, l'excel·lència i la competitivitat, aprofitant els valors d'una oferta turística diferenciada davant d'altres destinacions turístiques i seguir recuperant per a les Illes balears el reconeixement com a destinació turística de referència internacional.  Creu que aquest Decret Llei serà positiu per a l'activitat econòmica de les Illes?

 

 

Català - Castellano