Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES D'AGOST DE 2016

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria té com a objectiu, entre d'altres, afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat per lluitar contra la seva exclusió del mercat laboral. Per això, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha presentat un conjunt d'ajuts per aconseguir aquest objectiu. Es manté contacte amb els afectats per conèixer-ne l'abast i el grau de compliment de l'objectiu final.

 



1. Creu que les persones amb discapacitat troben més problemes a l’hora d’accedir al mercat laboral?

2. Creu que són necessàries mesures que incentivin la integració sociolaboral d’aquestes persones?

3. Quines mesures creus que són més necessàries per facilitar l’accés de les persones amb discapacitat al mercat laboral? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 4)


 

 

 

 

 

Català - Castellano