Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

El servei “Balears Opina” pretén mantenir un diàleg constant entre el Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d’interès general, mitjançant “La pregunta del mes”. Aquest espai recull informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania, que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació i gestió dels recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE SETEMBRE

Has sentit parlar sobre l'Informe CORA? Es tracta de l'informe elaborat per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. En cas afirmatiu, quin àmbit de reforma creus que és prioritari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

 

 

 

 

 

Català - Castellano