Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

Aquest servei pretén mantenir un diàleg constant entre el Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d’interès general, mitjançant “La pregunta del mes”. Aquest espai recull informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania, que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació i gestió dels recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES D'OCTUBRE

El passat mes de juliol, la pregunta del mes va fer referència al nou espai virtual anomenat Participació Ciutadana  i demanava que s'indicàs quin servei o espai es  milloraria. 

Vists els resultats de l'enquesta, es va observar que es considerava que el més susceptible de millora era, amb un 34 % dels vots, l'apartat de "Queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació". Per això, es va decidir, com es diu dins l'apartat "Actuacions a conseqüència dels resultats de l'enquesta", que es plantejaria  una propera "Pregunta del mes" sobre aquesta qüestió,  per poder aprofundir en allò que la ciutadania consideri millorable. Per això, què milloraria del servei “queixes, suggeriments i sol•licituds d’informació”? (n’ha de contestar com a mínim una i com a màxim tres) (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 3)

 

 

 

 

Català - Castellano