Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE MAIG DE 2016

 

L'any 2002 es va posar en funcionament el sistema de finançament de les comunitats autònomes la qual, des de l'inici, ha generat profundes diferències entre les distintes comunitats autònomes. En aquest sentit, les Illes Balears han estat històricament una de les comunitats més perjudicades i, en conseqüència, s'han vist afectats el gruix dels serveis públics que presta l'administració autonòmica.

 

Davant d'aquesta situació, han estat diverses les iniciatives per exigir un nou sistema de finançament per a les Illes Balears i, encara que l'any 2009 es va pactar un nou model que suposava un avanç important, actualment és indispensable assolir un nou pacte amb l'Estat per superar la situació d'infrafinançament de les Illes Balears. Considerau que els ciutadans de les Illes Balears disposen del finançament adequat i suficient per part de l'Estat? (contestació obligatòria)

En cas d'haver respost negativament, quines creis que són les prioritats que s’han de resoldre amb els recursos d’un nou sistema de finançament?


Creis que una de les prioritats del proper Govern de l'Estat ha de ser la negociació d'un nou sistema de finançament?

En cas d'haver respost negativament, quines pensau que han de ser les prioritats de negociació amb l'Estat?


 

 

 

Català - Castellano