Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 
                            Transició econòmica
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada

Mercat laboral

Activitat Ocupació Taxa d'ocupació Fulla de Càlcul IBESTAT

2015

Atur Taxa d'atur i evolució Fulla de Càlcul IBESTAT

2015T1

Activitat Taxa d'activitat Fulla de Càlcul IBESTAT 2016T1
Ocupació Volum Pes de la contractació jove respecte del total de contractes Fulla de Càlcul OTIB

2010

Sector productiu Persones ocupades per sector econòmic Fulla de Càlcul IBESTAT

2011

Persones ocupades per branca d'activitat Fulla de Càlcul IBESTAT

2011

Nivell educatiu Taxa d'ocupació segons nivell educatiu Fulla de Càlcul OTIB 2009
Qualitat de l'ocupació Tipus de contracte Temporalitat Durada mitjana dels contractes laborals joves Fulla de Càlcul OTIB 2009
Taxa de temporalitat Fulla de Càlcul OTIB 2009
Evolució de la contractació laboral i indefinida Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
- Tipus de contracte segons estudis assolits Fulla de Càlcul OTIB 2009
Condicions laborals Retribució Salari mensual mitjà IBESTAT 2009
Salut laboral Accidents laborals Fulla de Càlcul IBESTAT 2009

Català - Castellano