Serveis per a entitats col·laboradores

 
gifsoib

INTRODUCCIÓ FSE


 En el nou període de programació dels Fons Estructurals  2007-2013 la normativa comunitària és més exigent pel que fa a la informació i publicitat dels programes operatius.Les autoritats comunitàries volen potenciar la visibilitat dels fons, fer-ne més transparent la gestió, i en especial, conscienciar a tots els ciutadans europeus de la importància de la contribució de la Unió Europea al creixement econòmic i al benestar social dels països i regions.

Per tot això, us donem la benvinguda a la web del SOIB sobre les actuacions en matèria de publicitat i informació, dutes a terme tant pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), com per la seva xarxa d'entitats col·laboradores, en accions emmarcades en el programa operatiu pluriregional "Adaptabilitat i ocupació" 2007-2013 i en el programa operatiu de les Illes Balears 2007-2013 "Competitivitat regional i ocupació" respectivament.


INFORMACIÓ GENERAL

 
ACTUACIONS COFINANÇADES PEL FSE EN UN PERCENTATGE DEL 50 %Català - Castellano