Serveis per a treballadors

 

 

CENTRE DE LA MAR, CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL EN NÀUTICA

Centre de la Mar

Els Centres de Referència Nacional són centres públics que duen a terme accions d'innovació i experimentació en matèria de formació professional, especialitzats en els diferents sectors productius a través de les famílies professionals:

— Són referència pel conjunt del sistema de la Formació Professional, tant per als centres de formació per a l'ocupació, com també per als centres del sistema educatiu.

— Són d'àmbit estatal, per la qual cosa estan presents en les comunitats autònomes.

— Han de ser punters cadascun en la seva àrea i han de promoure les mesures i els programes d'investigació que fagin falta per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors.

En aquest enllaç podreu trobar tots els centres de referència nacional que actualment hi ha a l'Estat espanyol, classificats per comunitats autònomes i per famílies i àrees professionals.
El Centre de la Mar és  el Centre de Referència Nacional de Formació Professional de l'àrea de Nàutica i és un centre de caràcter públic integrat en la Xarxa Nacional de Centres de Referència Nacional de Formació Professional i pertany a la família Transport i Manteniment de Vehicles, àrea de nàutica: vaixells i embarcacions d'esbarjo i esportives.
L'objectiu del centre és promoure la competitivitat de la indústria de manteniment nàutic a través de la formació. Per aconseguir el seu objectiu, el Centre desenvolupa diverses activitats que inclouen tant l'observació i la investigació del sector, amb la finalitat de determinar-ne les  necessitats formatives, com el desenvolupament i l'experimentació en matèria de formació, tot això en relació directa amb l'adequació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i l'acreditació i reconeixement de les competències professionals.
Cursos
Podeu trobar els cursos que imparteix el Centre de la Mar al cercador de cursos del SOIB.  Cal que seleccioneu la família «Transport i Manteniment de Vehicles» (TMV) i el municipi de Maó.
Contacte
C/ Ruiz i Pablo, 13
Polígon Bintaufa
07702 Maó
Menorca (Illes Balears)

Tel. 971 36 90 00
Fax 971 35 44 17
crnnautica@caib.es

Equip tècnic
José Maria Cardona Natta
Direcció
jcnatta@soib.caib.es

M. del Mar Folch Gibert
Administració
mfolch@soib.caib.es

Vicent Coll Piris
Serveis tècnics
vcoll@soib.caib.es

Francisca Tudurí Carreras
Consergeria
atuduri@soib.caib.es

Català - Castellano