Cabecera

home.gif         contactar.gif        idioma.gif

 

Tots els centres que cessin en la seva activitat hauran de comunicar-ho perquè es facin les oportunes modificacions en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. 

 

Documentació a presentar i Comunicació de tancament


Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
c/ de Jesús, 38A - 07010 Palma
Telèfon 971 17 73 83