Cabecera

home.gif         contactar.gif        idioma.gif

 

L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva estructura, en la seva oferta asisstencial o realitzen canvis en la seva titularitat. 

 

AMPLIACIÓ DE SERVEIS

Documentació a presentar i sol·licitud d'autorització de modificació per ampliació de serveis

 

BAIXA DE SERVEIS

Documentació a presentar i Sol·licitud d'autorització de modificació per baixa de serveis

 

CANVIS ESTRUCTURALS

Documentació a presentar i Sol·licitud d'autorització de modificació per canvis estructurals

 

CANVI DE TITULARITAT

Documentació a presentar iSol·licitud d'autorització de modificació per canvi de titularitat

 

 


Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
c/ de Jesús, 38A - 07010 Palma
Telèfon 971 17 73 83