Institut d'Estudis Autonòmics

 

On trobar-les

Mitjançant la Resolució del conseller de Presidència de dia 8 de maig de 2001 es va autoritzar la venda al públic de les publicacions editades per l'Institut d'Estudis Autonòmics (BOIB núm. 66, de 2 de juny).

Actualment, podeu trobar les nostres obres en els establiments següents:

Llibreria Quars C/ de Parellades, 12 (07003 Palma) 971 726496
Llibres Colom Pl. del Bisbe Berenguer de Palou, 11 A (07003 Palma) 971 714454
Llibreria Campus Ctra. de Valldemossa, km 7,5 (UIB) (07071 Palma) 971 438743
Llibreria Mediterrània Eivissa Av. d'Espanya, 70, baixos dreta (07800 Eivissa) 971 392156
Llibreria Hipérbole C/ del Bisbe Carrasco, 1-3 baixos (07800 Eivissa) 971 391769
Espai Illes Calle Protectora, 10 (07012 Palma) 971 178996

Mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència del 25 de juliol de 2013 es varen fixar els preus de les publicacions de l'Institut d'Estudis Autonòmics per al període 2013-2015. Vegeu el document adjunt.

Preus 2010-2011.pdfPreus 2013-2015

 

Català - Castellano