Web institucional | Servei de Salut | Portal del Consumidor | Normativa | Seu Electrònica

 
Tornar

"Digues adéu als polls" - Guia de prevenció contra la pediculosi

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum ha posat en marxa la campanya Digués adéu als polls, dirigida a les famílies i als professionals dels centres de salut i de les escoles. L’objectiu és prevenir la pediculosi que, sense ser un problema de salut, és motiu d’inquietud i d’incertesa entre familiars i docents, ja que es donen casos any rere any.

La campanya ha sorgit d’un grup de treball integrat per tècnics de la Direcció General de Salut Pública i Participació; de la Direcció General de Farmàcia; del Servei de Salut i de la Conselleria d’Educació i Cultura. La feina s’ha centrat en l’elaboració dels documents dirigits a les famílies i, també, a l’àmbit sanitari i docent, per tal que disposin d’un instrument eficaç per informar de forma homogènia i aplicar els tractaments adients amb criteris científics.

Segons les dades de què disposa la Direcció General de Salut Pública i Participació, entre el 5 i el 14% de la població en edat escolar té polls durant el curs, especialment a l’inici de l’activitat a les escoles. Malgrat que la prevalença de la pediculosi és estable, la transmissió de missatges confusos a l’hora d’aplicar els tractaments recomanats i l’associació dels polls amb la manca d’higiene o malalties continua vigent, cosa que dificulta les accions per aturar de forma eficaç els focus d’infestació.

Durant el curs escolar 2001-2002, la Conselleria de Salut i Consum realitzà una enquesta a totes les escoles, a través de la Secció de Salut Maternal i Infantil, per conèixer la situació real d’infestació per poll i la població afectada. L’estudi es va fer a la població total de l’alumnat entre els 3 i els 12 anys, en total, uns 77.000 alumnes. Es va obtenir informació de 61.031 enquestes (el 79,2% del total). En base als resultats, l’11,1% dels alumnes tenien infestació i el 65,8% de les aules tenia alguna persona infectada.

Tenir polls no suposa estar malalt, ni cap risc per a la salut, però són molests pel picor que provoquen. Els polls en el cap no transmeten malalties, però poden originar l’aparició de dermatitis irritant i, en ocasions, una infecció bacteriana secundària en les lesions per la pruïja produïda per la reacció a la saliva del paràsit quan pica i succiona la sang per alimentar-se.


Objectius


La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum ha optat per aplicar un enfocament integral i coordinat, amb l’objectiu que els ciutadans consultin aquest problema, realitzin la prevenció i el tractament de forma adequada i, així,  poder controlar la infestació, ja que la seva eradicació en la pràctica és impossible. A més, la pediculosi genera una despesa a les famílies a l’hora d’adquirir productes per al tractament o la prevenció dels polls.

La campanya Digués adéu als polls comprèn la distribució de 1.600 guies de prevenció, diagnòstic i tractament per a tots els professionals d’Atenció Primària de les Illes Balears i els quasi 500 centres escolars. Així mateix, s’han editat 111.123 fullets informatius per a les famílies que es distribuiran de la manera següent.

 

pdf.gif Prevenció, diagnòstic i tractament de la pediculosi

pdf.gif Tríptic sobre la prevenció de la pediculosi

 

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

Plaça Espanya , 9 - 07002 Palma
Telèfon: 971 177 383
Fax:: 971 177 969

Carrer de Jesús, 38 A - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83
Fax: 971 177 303

Carrer Ramón des Brull, 73 - 07300 Inca
Telèfon: 971 502 712
Fax: 971 880 966

Camí de Bandrís, sn - 07500 Manacor
Telèfon: 971 552 393
Fax: 971 555 245
Avinguda Josep Maria Quadrado, 17
07703 Maó
Telèfon: 971 368 703 - 971 360 426
Fax: 971 369 175
Via Romana, 81 - 07800 Eivissa
Telèfon: 971 306 764 - 971 306 700
Fax: 971 399 838
     
© Conselleria de Salut - Govern de les Illes Balears
Plaça Espanya, 9 - 07002 Palma de Mallorca