cab_epi.gif
Conselleria de Salut > Direcció General de Salut Pública i Participació home.gif Portada | Català - Castellà

 

Evolució de les interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears

lazo_pdf.gif IVES informe 2016

lazo_pdf.gif IVES a centres IB (actualització abril 2016)

lazo_pdf.gif IVES a centres IB (actualització juny 2015)

lazo_pdf.gif IVE IB 2002-2011

lazo_pdf.gif IVE IB 2001-2010

lazo_pdf.gif IVE IB 2000-2009

lazo_pdf.gif IVE IB 1999-2008

lazo_pdf.gif IVE IB 1997-2006

lazo_pdf.gif IVE IB 1996-2005

lazo_pdf.gif IVE IB 1992-2004

lazo_pdf.gif IVE IB 1992-2003

lazo_pdf.gif IVE IB 1998-2007

Català - Castellano
Servei d'Epidemiologia - Direcció General de Salut Pública i Participació
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 62 - FAX: 971 17 68 23