Direcció General de Energia i Canvi Climàtic

 

Mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Actualment s'està tramitant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, els consells i els ajuntaments per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Amb la signatura d'aquest conveni es pretén crear una xarxa interoperable de punts de recàrrega públics i unificar els avantatges que ofereix cada municipi per a la mobilitat elèctrica.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitt actualment emet la targeta RFID per accedir als punts de recàrrega MELIB i el distintiu MELIB (adhesiu per col·locar en el cotxe). A continuació, hi podeu trobar la informació corresponent.

TARGETA PER ACCEDIR ALS PUNTS DE RECÀRREGA MELIB

 • Lliurament de la targeta RFID MELIB (targeta de plàstic):

Targeta RFID MELIB

Targeta RFID MELIB

 • Per al lliurament de la targeta MELIB per accedir als punts de recarrega de vehicles elèctrics, heu de presentar a les dependències de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, situades al carrer del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, de Palma, la documentació següent:
 • Notes importants:
  1. Prèviament s'ha d'haver tramitat a les oficines de la UDIT el distintiu MELIB https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009
  2. Els vehicles híbrids endollables poden sol·licitar el lliurament de la targeta RFID MELIB,, sense tramitar prèviament el distintiu MELIB, a les dependències de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar còpia del NIF o DNI del propietari del vehicle, del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.
  3. Per al lliurament de la targeta és necessari disposar del DNI del titular o la representació en cas d'empreses.
  4. En cas de canvi de nom del vehicle des que es va tramitar el distintiu MELIB és necessari adjuntar la documentació tècnica a nom del nou titular.

DISTINTIU MELIB

És un distintiu que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, sense perjudici del distintiu que emet la DGT.

Distintiu MELIB (ferratina)

Distintiu MELIB (adhesiu)

El distintiu pretén unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual, sense la necessitat de disposar d'acreditacions diferents. Cal considerar que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi i si cada municipi anàs per lliure, polítiques d'aquest tipus, que beneficien els usuaris, no serien possibles.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar-ne els documents, accediu a la fitxa del tràmit 033: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009

Català - Castellano