Ajudes del FOGAIBA

 

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

 

 

 

Estat en període de sol·licitud

 ADV_Agrupacions de defensa vegetal, 2017

Fins el dia 23 de juny de 2017

 ASAG_Assegurances agràries, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 IDO_ Indemnització sacrifici d'animals, 2017

Fins el dia 31 de desembre de 2017

 

 

PDR en període de sol·licitud

 2015-2019: Creació d'empreses de joves agricultors

Fins el dia 31 de desembre del 2019

 2015-2019: Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima (MARGES)

Fins el dia dia 31 de desembre de 2019

 2015-2019: Modificacio de subvencions per a inversions a les explotacions

Fins el dia 31 de desembre del 2019

 2015-2019: Transformació i comercialització de productes agrícoles

Fins el dia dia 31 de desembre de 2019

 2017; Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears

Publicat el dia 01 de febrer de 2017

Fins el dia 30 d'abril de 2017

 2017; Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

Publicat el dia 01 de febrer de 2017

Fins el dia 30 d'abril de 2017

 

 

PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

 

 

Ajudes pesqueres en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia

Català