Què és l'Administració Electrònica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

Signatura electrònica

La signatura electrònica permet a l’administració la reducció de costos, de forma que ja no sigui necessari ni el paper ni la presència física, a més d’incrementar la seguretat als seus procediments administratius.

 

Què és la signatura electrònica

És el conjunt de dades en forma electrònica, associats a un missatge, que permet assegurar la identitat del signant, és a dir, identificar de forma unívoca a la persona que emet una transacció electrònica; i assegurar la integritat del missatge, verificant que no ha estat modificat des de la seva creació. 

 

 

Certificació electrònica

La certificació electrònica és l'únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d'una persona a Internet. Es tracta d'un requisit indispensable per a que les institucions puguin oferir serveis segurs a través d'Internet. El principal avantatge és que disposar d'un certificat us estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius a través d'Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

 

Què és un certificat electrònic

És un fitxer electrònic que conté un conjunt de dades per tal d'identificar el seu propietari. Amb un certificat electrònic se pot intercanviar informació amb altres persones i entitats de forma segura, i signar electrònicament dades per a comprovar la seva procedència i integritat.

Si el certificat ha estat signat electrònicament per un Prestadors de Serveis de Certificació (PSC), se li anomena certificat reconegut. Un PSC avala la relació entre la identitat del propietari del certificat i la seva clau pública, a través de la informació continguda al certificat.

 

On podeu obtenir un certificat electrònic

Un tràmit telemàtic amb la CAIB, requereix disposar d’un certificat electrònic i se pot iniciar com a ciutadà o com a empresa en funció de la finalitat del tràmit. Les gestions per a obtenir un certificat electrònic s’han de realitzar davant un Prestador de Serveis de Certificació. Podeu consultar la llista actual de prestadors de serveis de certificació i certificats admesos per la CAIB, aquí, on hi ha enllaços a directes on consultar el procés de sol•licitud i emissió de cada certificat.

En cas de disposar ja d’un certificat electrònic que no estigui a la llista de certificats admesos, la CAIB estudiarà la viabilitat d’admetre aquest nou certificat iniciant el tràmit amb la Autoritat de Certificació (AC) corresponent. Podeu posar-vos en contacte amb el centre de suport (suport.caib.es) per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si vostè és un ciutadà, recomanem obtenir el DNI electrònic (emès per la Direcció General de la Policia) o el Certificat de persona física (Clase 2 CA) de CERES, emès per la FNMT.

Si vostè és una empresa i per a iniciar el seu tràmit només necessita autenticar-se al sistema de tramitació telemàtica de la CAIB, recomanem obtenir el certificat de persona jurídica de CERES (emès per la FNMT). Però, en cas de necessitar també signar digitalment un document, recomanem obtenir el certificat de persona jurídica d’ANF, o el certificat de persona jurídica de Firmaprofesional.

 

Què heu de tenir instal·lat per a utilitzar el certificat

Per a poder utilitzar el vostre certificat en les eines del Govern dels Illes Balears és necessari que el vostre ordinador tingui instal·lada la infraestructura de signatura electrònica necessària. A través del següent enllaç podeu comprovar si el vostre equip està preparat i en cas de no estar-ho s'instal·laran els components necessaris.

També podeu comprovar els requeriments tècnics per a cada tipus de sistema operatiu, tipus de certificat i targeta criptogràfica des del següent enllaç.

Una vegada que el seu ordinador tingui instal·lada la infraestructura de signatura necessària podeu comprovar si podeu realitzar la signatura electrònica correctament a través del següent enllaç.

I si finalment, teniu problemes podeu sollicitar suport tècnic telefonant al número de telèfon 012 (suporttecnic.illesbalears.cat).

 

Certificats admesos per la CAIB

Els següents certificats electrònics estan reconeguts pel Govern de les Illes Balears:

 

DNI

DNI electrònic
(www.dnielectronico.es)


Emesos pel Ministeri de l’Interior. Aquests certificats són gratuïts.

Certificat OID Funció
DNI-E (Firma) 2.16.724.1.2.2.2.3
(Firma)
DNI-E (Autenticación)
2.16.724.1.2.2.2.4 (Autenticación)

 

 

CERES

 CERES
 (www.cert.fnmt.es)


Expedits per la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”. Aquests certificats són gratuïts.

Certificat OID Funció
Certificado de Persona Física Clase 2 CA 1.3.6.1.4.1.5734.3.5
(Autenticación y Firma (no exportable))
Certificado de Persona Física AC Usuarios 1.3.6.1.4.1.5734.3.10.1 (Autenticación y Firma (no exportable))
Certificado de sello de órgano 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.3.2 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado público APE - Nivel medio 1.3.6.1.4.1.5734.3.14 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado público APE - Nivel medio (HW) 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado público APE - Nivel medio (SW)
1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.2 (Autenticación y Firma (no exportable))

 

 

ANF AC

 ANF AC
 (www.anf.es)


Emesos per l’Autoritat de Certificació d’ANF. De pagament.

Certificat OID Funció
Certificado de Clase 2 de Persona Física de ANF 1.3.6.1.4.1.18332.3.4
(Autenticación y Firma (usb))
Certificado de Clase 2 de Persona Física de ANF 1.3.6.1.4.1.18332.3.3 (Autenticación y Firma (usb))
Certificado de Clase 2 de Persona Jurídica de ANF
1.3.6.1.4.1.18332.2.4 (Autenticación y Firma (usb))
Certificado de Persona Jurídica C2 SHA1 (Firma) 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.2.11 (Autenticación y Firma (usb))
Certificado de Persona Jurídica C2 SHA256 (Firma) 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.2.22 (Autenticación y Firma (usb))
Certificado de Persona Jurídica C2 SHA1 (Autenticación) 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.1.11 (Autenticación)
Certificado de Persona Jurídica C2 SHA256 (Autenticación) 1.3.6.1.4.1.18332.2.4.1.1.22 (Autenticación)

 

 

Firma profesional

 Firma Profesional
 (www.firmaprofesional.es)


Creat per Firmaprofesional, líder al sector privat de certificats. De pagament.

Certificat OID Funció
Certificado de Persona Jurídica con DSCF 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1
(Autenticación y Firma)
Certificado reconocido de Persona Vinculada con DSCF 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado reconocido de Colegiado con DSCF 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.1 (Autenticación y Firma)
Certificado reconocido de Persona Vinculada (SW) 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.2.2 (Autenticación)
Certificado reconocido de Colegiado (SW)
1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.2 (Autenticación)
Certificado de Persona Jurídica (SW) 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.2 (Autenticación y Firma (no exportable))

 

 

camerfirma

 CamerFirma
 (www.camerfirma.es)


Emesos per les Camerfirma, integrats a la jerarquia de Cambres de Comerç Europees d'Autoritats Chambersign.

Certificat OID Funció
CAMERFIRMA Pertenencia a Empresa - Persona Física SW Clave PSC 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.1.1
(Autenticación)
CAMERFIRMA Pertenencia a Empresa - Persona Física SW Clave usuario 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.1.2 (Autenticación)
CAMERFIRMA Pertenencia a Empresa - Persona Física HW Clave PSC 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.2.1 (Autenticación y Firma)
CAMERFIRMA Pertenencia a Empresa - Persona Física HW Clave usuario 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2.2.2 (Autenticación y Firma)
Certificado de sello de órgano de Camerfirma
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.3.2 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado Público (nivel alto) 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.2 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado Público (nivel alto) 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.1 (Autenticación y Firma)
Certificado de Empleado Público (nivel medio) 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.4 (Autenticación)

 

 

ACA

 ACA
 (www.acabogacia.org)


Emesos pels Il·lustres Col·legis d'Advocats. Certificats professionals que garanteixen la condició d'advocat.

Certificat OID Funció
Certificado de Persona Jurídica 1.3.6.1.4.1.16533.10.5.1
(Autenticación y Firma)
Certificado Reconocido de Personal Administrativo 1.3.6.1.4.1.16533.10.3.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Reconocido de Colegiado
1.3.6.1.4.1.16533.10.2.1 (Autenticación y Firma)

 

 

ANCERT

 ANCERT
 (www.ancert.com)


Agencia Notarial de Certificació.

Certificat OID Funció
Certificado Notarial Personal 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.1.1
(Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Personal de Representación personal 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Corporativo 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.1.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Corporativo de Representación 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial FERN (Firma Electrónica Reconocida Notarial) 1.3.6.1.4.1.18920.4.1.1.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Personal (Firma) 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.1.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Personal (Autenticación) 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.1.2.2 (Autenticación)
Certificado Notarial Personal de Representación Personal (Firma) 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.2.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Personal de Representación Personal (Autenticación) 1.3.6.1.4.1.18920.1.1.2.2.2 (Autenticación)
Certificado Notarial Corporativo de Representación (Firma) 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial Corporativo de Representación (Autenticación) 1.3.6.1.4.1.18920.1.3.2.2.2 (Autenticación)
Certificado Notarial FERN
(Firma Electrónica Reconocida Notarial) (Firma)
1.3.6.1.4.1.18920.4.1.1.2.1 (Autenticación y Firma)
Certificado Notarial FERN
(Firma Electrónica Reconocida Notarial) (Autenticación)
1.3.6.1.4.1.18920.4.1.1.2.2 (Autenticación)

 

 

Altres conceptes relacionats

Clau pública i privada

El procés de signatura electrònica necessita que cada persona disposi de dues claus:

  • Privada, que només coneix el signant.
  • Pública, que coneixen la resta de persones.

Són complementaries, de forma que el que es xifra amb la clau privada només pot ser desxifrat amb la clau pública. El missatge desxifrat amb una clau pública només s'ha pogut xifrar utilitzant la clau privada, és a dir, prové de la persona a qui està associada aquesta clau, o el que és el mateix, podem saber sense dubte qui és l'emissor del missatge. La clau privada s'emmagatzema a una targeta criptogràfica protegida per un PIN. La clau pública s'emmagatzema al certificat electrònic del signant.

 

Tipus de signatura electrònica

Signatura electrònica avançada
És la signatura electrònica que permet identificar al signant i detectar canvis posteriors sobre les dades signades; està vinculada al signant de forma única i a les dades originals; ha estat creada mitjançant medis que el signant té baix el seu control.

Signatura electrònica reconeguda
És la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generat mitjançant un dispositiu segur de creació de firma. A la signatura electrònica reconeguda se li atorga la equivalència funcional amb la signatura manuscrita respecte de les dades consignades en forma electrònica.Legislació actual

Veure apartat normativa.