Personal Docent: Oposicions 2010

 

MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ FASE DE PRÀCTIQUES - Curs 2010/2011  (20/octubre/2010)

- Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010. (BOIB Núm. 145 - 07/octubre/2010) PDF

 

REGULACIÓ FASE DE PRÀCTIQUES - Curs 2010/2011  (23/setembre/2010)

- Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010. (BOIB Núm. 139 - 23/setembre/2010) PDF

- Relació dels funcionaris en pràctiques dels apartats 3.1, 3.2, 3.3:

   1) Relació dels funcionaris en pràctiques apartat 3.1 PDF

   2) Relació dels funcionaris en pràctiques apartat 3.2 PDF

   3) Relació dels funcionaris en pràctiques apartat 3.3 PDF


FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES - Curs 2010/2011  (14/setembre/2010)

- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de setembre de 2010, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010.  (BOIB Núm. 134 - 14/setembre/2010)  PDF


PROCEDIMENT D'AFILIACIONS MASSIVES A MUFACE PER A OPOSITORS 2010(1/setembre/2010)

- S'ha activat el procediment d'afiliacions massives a MUFACE dels opositors 2010, a través de la pàgina web http://oval.muface.es/altaentidad/

- Aquest procediment es podrà realitzar presencialment o a través d'aquesta pàgina web.

- En cas que tengueu algun problema amb el procés, posau-vos en contacte amb MUFACE

- Carta d'afiliació massiva PDF

 


 

PUBLICACIÓ AL BOIB I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  (5/agost/2010)

- Resolució del director general de Personal Docent per la qual es publica la llista única de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu PDF


- Termini per a la presentació de la documentació: del 6 al 25 d'agost


- De la documentació que s'ha de presentar segons l'apartat 6.1, la Declaració jurada (apartat e) la podeu descarregar en aquest enllaç PDF

- En aquest enllaç podeu trobar un exemple d'instància per acompanyar els documents presentats (accesos 1 i 2), tot i que, l'ús d'aquest model no és obligatori (podeu fer servir qualsevol model redactat per vosaltres mateixos) PDF


ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS (4/agost/2010)

- Llista definitiva d'adjudicació (professorat en pràctiques) PDF

- Resolució del director general de Personal Docent PDF

 


 

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS (30/juliol/2010)

- Llista provisional d'adjudicació (professorat en pràctiques) PDF

- Resolució del director general de Personal Docent PDF


 


 

 

[29/juliol/2010]: Dia 5 d'agost es publicarà al BOIB la llista única per especialitats i Illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu.

 

 

- INSTRUCCIONS: Procediment per obtenir usuari i contrasenya en cas d'haver obtingut plaça al concurs-oposició 2009-2010 i no disposar encara d'usuari i contrasenya. PDF

 

>>>>>>>>> Accés al tràmit de tria de places

Tots  els aspirants queden convocats (BOIB núm. 87, de 10-06-2010) a l’acte de presentació i a la primera prova dia 25 de juny a les 9.00h.

 

Aquells que no hi compareguin personalment, o no es presentin davant el tribunal assignat en la data i hora de citació s’exclouran del procediment selectiu. (apartat 6.1. 6.2 BOIB núm. 45, de 18-03-2010).

         > > Accés al MOPIS

 

 

 

 

 

 

-----------

 

[10/juny/2010]Tribunals:

 

   - es nomenen els tribunals definitius del cos de mestres, i

   - es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d’actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010,

   - es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i

   - se’ls convoca a l’acte de presentació i a la primera prova.

 

   - es nomenen els tribunals definitius tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de fp, de professors de l’eoi i de professors d’arts plàstiques i disseny, i

   - es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d’actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010,

   - es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i

   - se’ls convoca a l’acte de presentació i a la primera prova.

 

[24/maig/2010]Tribunals:

 

[20/maig/2010] Prova de castellà per a estrangers:

 

[18/maig/2010] Publicació de les llistes definitives d'admesos, exclosos i admesos pendents de la prova de castellà a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears.

 

[11/maig/2010] Prova de castellà per a estrangers:

 

[03/maig/2010] Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears.

 

Podeu consultar les exclusions a la llista de causes d'exclusió.

Termini per a reclamacions: de dia 4 a dia 10 de maig de 2010 ambdós inclosos.


Calendari 

9 de març

Mesa Sectorial Resolució oposicions
18 de març Publicació de l’anunci al BOE

18 de març

Publicació de la  Resolució al BOIB
de dia 19 de març al 7 d'abril Termini de presentació de sol·licituds
dia 23 de març Sorteig de la  lletra per als membres dels tribunals
dia 3 de maig Publicació de la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos
de dia 4 de maig al 10 de maig Termini de presentació de reclamacions
2na quinzena de maig Publicació provisional dels membres dels tribunals
18 de maig Resolució de reclamacions i llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos i llista pendents prova castellà per estrangers
19 de maig Prova de castellà per a estrangers
20 de maig Llista definitiva d'aptes i no aptes de la fase prèvia (prova de castellà per a estrangers)
1a quinzena de juny Publicació dels tribunals definitius, distribució d'aspirants, llocs d'actuació i convocatòria a l’acte de presentació
25 de juny Inici de l'oposició i acte de presentació
23 de juliol Final del concurs oposició 2010
 5 d'agost Publicació llista única d’aprovats al BOIB

 

 

 

Català - Castellano