Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 

Planificació hidrològica

Pla Hidrològic de les Illes Balears

El Consell de ministres del dia 17 de juliol de 2015, a proposta de la Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va aprovar el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, mitjançant el "Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears".

Aquest Pla Hidrològic substitueix el Pla Hidrològic vigent (Reial Decret 684/2013, de 6 de setembre).

Normativa:

Memòria:

Fitxes Masses Aigua

Acord CMAIB sobre revisió del PHIB 2015

Certificats Administració Hidràulica

Estudi Ambiental Estratègic del PHIB Abril 2015

Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears PDF PDF

Català - Castellano