Estadístiques de la Web Corporativa

 

Estadístiques de la Web Corporativa 2013 - 2015 (Maig - Juliol)

Govern de les Illes Balears 

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Economia i Competitivitat

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Turisme i Esports

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Salut

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Família i Serveis Socials

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Administracions Públiques

2015 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2014 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2013 ·· anterior organització ··
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Estadístiques Microsites Estadístiques 2011-2013 (Agost - Abril)
Estadístiques 2011 (Gener - Juliol)
Estadístiques (2002 - 2010)

 

 

Català - Castellano