Estadístiques de la Web Corporativa

 

Estadístiques de la Web Corporativa  2011-2013 (Agost - Abril)

Govern de les Illes Balears 

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Presidència

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Turisme i Esports

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Conselleria d'Administracions Públiques

2013 Gener
Febrer
Març
Abril
2012 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ··
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Estadístiques Microsites Estadístiques 2011 (Gener - Juliol)
Estadístiques (2002 - 2010)

 

 

Català - Castellano