Consum
 Portada    Català    Castellà    
 

Sistema de cita prèvia obligatòria

Amb la intenció de millorar l’atenció i evitar temps d’espera innecessaris, la Direcció General de Consum ha establert un sistema de cita prèvia obligatòria per atendre les persones consumidores i usuàries a les oficines d’atenció al consumidor de Palma, Maó i Eivissa.

Podeu sol·licitar cita prèvia:

Telemàticament:
http://dgc.fundaciobit.org/citagenfront/BitController?accion=IniciarReserva&idCampanya=321&lang=ca

Telefònicament al:

  • Telèfon d’atenció al consumidor: 900 16 60 00. És gratuït i l’horari és de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h, i els dissabtes, de 9.00 h a 14.00 h.
  • Telèfon de les oficines de la Direcció General de Consum:
    • Palma: 971 78 49 96, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.
    • Maó:  971 36 04 26 / 971 36 87 03, de dilluns a dimecres, de 9.00 h a 14.00 h.
    • Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 12.00 h.

Recordau que el dia de la cita heu d’aportar una còpia dels documents que acrediten la relació de consum i tots els mitjans de prova de què disposeu dels fets descrits, com ara contractes, factures, pressuposts, rebuts, comprovants, certificats de garantia, fullets descriptius o de publicitat, mostres, fotografies o altres mitjans de reproducció en relació amb la reclamació.

Per modificar o anul·lar una cita, telefonau al 900 166 000.

Consum