Procés d'Escolarització Curs 2014-2015

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’EI (PRIMER I SEGON CICLE), EP, ESO

 

Dates/termini Tràmit/Actuació
Del 5 al 23 de maig Presentació de sol•licituds
Dia 5 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 5 al 9 de juny Reclamacions
Dia 10 de juny Resolució de les reclamacions
Dia 19 de juny Llistes definitives
Del 23 al 25 de juny Matriculació d'Educació Infantil i Primària
Del 1 al 7 de juliol Matriculació d'ESO

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE BATXILLERAT

Dates/termini Tràmit/Actuació
Del 23 al 25 de juny Presentació de sol•licituds
Dia 3 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 3 al 7 de juliol Reclamacions
Dia 8 de juliol Resolució de les reclamacions
Dia 10 de juliol Llistes definitives
Del 11 al 15 de juliol Matriculació de Batxillerat

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE MÒDULS VOLUNTARIS DE PQPI

Dates/termini Tràmit/Actuació
Del 9 al 27 de juny Presentació de sol•licituds
Dia 8 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 8 al 10 de juliol Reclamacions
Dia 11 de juliol Resolució de les reclamacions
Dia 17 de juliol Llistes definitives
Del 18 al 23 de juliol Matriculació de Mòduls Voluntaris de PQPI
Català - Castellano