Plans de formació de l'EBAP

 

Pla de llengua catalana de 2017

Llistes definitives d'aptes i no aptes de tots els certificats de nivell

 

31.07.2017

Es publiquen les llistes definitives d'aptes i no aptes de tots els certificats de nivell, corresponents a la convocatòria de llengua catalana de l'EBAP de 2017. S'informa que no hi ha hagut cap modificació en la qualificació final de les proves com a conseqüència de les reclamacions presentades; els propers dies s'enviaran per correu electrònic els informes que falten. També s'informa que, al llarg dels mesos d'agost i de setembre, les persones que han superat el nivell rebran, per correu electrònic i amb signatura digital, el certificat corresponent.


Nivell A2

Mallorca PDF
Eivissa PDF

Nivell B1

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Nivell B2

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Nivell C1

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Nivell C2

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Llenguatge administratiu

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Català