Plans de formació de l'EBAP

 

Calendari de les proves dels diferents nivells de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2017 de l’EBAP

Avís

Tots els alumnes amb dret d’examen podran examinar-se i ser avaluats tant de la part escrita com de la part oral de les proves, si és el cas. No obstant això, no es corregirà totalment la part escrita de les proves en cas d’haver-hi algun bloc no superat.

 

RESUM DEL CALENDARI DE PROVES PER PARTS
Proves escrites


DIVENDRES, 9 DE JUNY DE 2017
—   A les 9.00 hores: llenguatge administratiu

DIMARTS, 13 DE JUNY DE 2017
—   A les 9.00 hores: certificats de nivell A2 i C1

DIJOUS, 15 DE JUNY DE 2017
—   A les 9.00 hores: certificats de nivell B1, B2 i C2


Proves orals


DISSABTE, 17 DE JUNY DE 2017
—   A partir de les 9.00 hores: certificats de nivell B2 i C1

DIMARTS, 20 DE JUNY DE 2017
—   A partir de les 16.00 hores: certificats de nivell A2, B1 i C2


Calendari de les proves dels diferents nivells de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2017 de l’EBAP


Mallorca

Totes les proves es faran a la seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma), els següents dies i hores:

NIVELL A2
—    Prova escrita: dimarts, 13 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

NIVELL B1
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

NIVELL B2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C1
—    Prova escrita: dimarts, 13 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

LLENGUATGE ADMINISTRATIU
—    Divendres, 9 de juny de 2017, a les 9.00 hores.


Menorca*

Totes les proves es faran a la seu de l’EBAP (edifici SOIB, c. de la Dragonera, s/n, POIMA Maó) o en un altre lloc per determinar, els següents dies i hores:

NIVELL B1
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

NIVELL B2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C1
—    Prova escrita: dimarts, 13 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

LLENGUATGE ADMINISTRATIU
—    Divendres, 9 de juny de 2017, a les 9.00 hores.

Eivissa i Formentera**

Totes les proves es faran a la seu de l’EBAP (sa Coma, ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu), els següents dies i hores:

NIVELL A2
—    Prova escrita: dimarts, 13 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

NIVELL B1
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

NIVELL B2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C1
—    Prova escrita: dimarts, 13 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dissabte, 17 de juny de 2017, a partir de les 9.00 hores.

NIVELL C2
—    Prova escrita: dijous, 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores.
—    Prova oral: dimarts, 20 de juny de 2017, a partir de les 16.00 hores.

LLENGUATGE ADMINISTRATIU
—    Divendres, 9 de juny de 2017, a les 9.00 hores.

* S’informarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> del lloc de realització de les proves de cada nivell.

** Els examinands de l’illa de Formentera, si s’escau, faran les proves a l’illa d’Eivissa. A aquest efecte, l’EBAP assumirà el cost econòmic del desplaçament (anada i tornada) dels examinands de Formentera.

 

Català